НОВОПОКРОВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

ЧУГУЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

Про структуру та організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами навчально-виховного

комплексу у 2016/2017 навчальному році.

З метою реалізації Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Харківської академії неперервної освіти, відділу освіти Чугуївської райдержадміністрації, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, виконання V розділу «Науково-методичне забезпечення діяльності педагогічного колективу» річного плану роботи Новопокровського навчально – виховного комплексу на 2016/2017 навчальний рік, з метою формування професійної мобільності педагогічних працівників щодо поетапного впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, відповідно до резолюції міської серпневої конференції педагогічних працівників від 30.08.2016 р., завдань педколективу на 2016/2017 навчальний рік, затверджених на педагогічній раді (протокол №6 від 31.08.2015) та враховуючи результати аналізу методичної роботи з педагогічними працівниками закладу у 2015/2016 навчальному році

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити у 2016/2017 навчальному році роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу»

2. Спрямувати методичну роботу у 2016/2017 навчальному році на вирішення таких завдань :

2.1. поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації профільної підготовки учнів, організації роботи факультативів, курсів за вибором;

2.2. забезпечення необхідних умов щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти;

2.3. удосконалення психолого – педагогічного та науково – методичного супроводу функціонування профільного навчання;

2.4. підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

2.5. забезпечення якісного моніторингу рівня навчальних досягнень учнів школи ІІ ступеня;

2.6. підвищення теоретичної, науково – методичної та професійної підготовки педагогічних працівників через організацію роботи шкільних методичних об´єднань учителів предметників, творчих груп, проведення методичних заходів, проблемних семінарів;

2.7. залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експерементальних проектах різних рівнів;

2.8. забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

2.9. забезпечення ефективної роботи методичної ради школи;

2.10. поширення педагогічного досвіду працівників навчального закладу через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети, тиражування дисків;

2.11. забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи

3. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками у Новопокровському навчально-виховному комплексі на 2016/2017 навчальний рік (додаток 1).

4. Затвердити план загальношкільних методичних заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу НВК, професійний розвиток педагогів (додаток 2)

5. Організувати роботу методичних об'єднань педагогів НВК, призначити керівниками досвідчених педагогів, затвердити науково-методичні теми, над якими працюватимуть ці об´єднання (додаток 3)

6. Затвердити склад методичної ради:

- Луганська Л.О. – голова методичної ради, директор НВК;

- Переродова І.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

- Красильникова О.О. - заступник директора з навчально-виховної роботи;

- Буслаєва Н.О.- заступник директора з навчально-виховної роботи;

- Жукова О.О. – голова МО учителів природничого та історико-гуманітарного циклів;

- Сергейчук Л. В. – голова МО учителів української мови та літератури;

- Гавриліна Т. В. – голова МО учителів іноземної філології;

- Котляр С. К. – голова МО виробничого, художньо-естетичного та військово-спортивного циклів;

- Сазонов С.Г. – голова МО учителів фізико-математичного циклу, інформатики;

- Тарусіна С. І. – голова МО класних керівників;

- Шамоян З. Р. - голова МО вихователів дошкільного підрозділу.

7. Затвердити план засідань методичної ради на 2016/2017 навчальний рік

8. Організувати роботу :

- Динамічної групи «Школа педагогічної майстерності» - кер. Переродова І.І.

- Творчих груп вчителів :

- «Удосконалення сучасного уроку шляхом використання інноваційних технологій» - керівник Булавіна Л.В.;

- «Підвищення результативності навчально-виховного процесу» - керівник Таран Л.В.

9. Організувати і спланувати роботу постійно діючих семінарів:

- «Формування національної самосвідомості учнівської молоді під час навчально - виховного процесу у сучасній школі» - керівник

Тімоніна Н. М.

- «Інноваційні підходи до мотивації учнів на здоровий спосіб життя» - керівник Нарожиленко З. Б.

10. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Буслаєвій Н.О. забезпечити :

9.1. організацію методичної роботи згідно з «Положенням про методичну роботу» та відповідно до нормативних документів, які визначають напрями розвитку освіти;

9.2. організаційно-методичний супровід діяльності усіх підструктур методичної роботи школи;

9.3. формування банку даних щодо роботи методичної ради з вивчення, апробації та впровадження у практику передового педагогічного досвіду;

9.4. участь педагогів у районній та обласній виставці-презентації передового педагогічного досвіду;

9.5. участь у фаховому конкурсі «Учитель року – 2016";

9.6. проведення засіданнь та методичних консультацій для керівників МО і вчителів – предметників.

10. Контроль за виконанням даного наказу в закладі покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Буслаєву Н.О..

Директор НВК Л.О. Луганська

Кол-во просмотров: 147

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.