1. Запит на інформацію – це прохання особи (фізичної, юридичної) до Новопокровського навчально-виховного комплексу надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запитувачі інформації мають право звернутися із запитом на інформацію в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

4. Запит на інформацію подається на ім'я директора НВК в довільній формі або шляхом заповнення встановленої закладом форми.

5. У запиті на інформацію повинно обов'язково бути зазначено:

5.1.Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (у разі колективного запиту – певної особи, якій надано право звертатися та отримувати інформацію) або повне найменування юридичної особи;

5.2.Поштова адреса або адреса електронної пошти фізичної або юридичної особи;

5.3.Номер домашнього, робочого або мобільного телефону – якщо такий є;

5.4.Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

5.5.Спосіб отримання відповіді: поштою (вказати поштову адресу), факсом (вказати номер факсу), електронною поштою (вказати адресу електронної пошти);

5.6. Підпис і дата, якщо запит подається письмово.

6. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості, тощо) запитувач не може надати поштовий запит самостійно, його оформляє на встановленій закладом формі заступник директора з навчально-виховної роботи, в обов'язки якого входить забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації (далі – відповідальна особа), при цьому даний спеціаліст обов'язково зазначає в запиті своє прізвище, ім'я та по батькові, контактний телефон і надає запитувачу копію запиту.

6.1. Запити на інформацію надаються в робочі дні з понеділка по четвер з 08.00 годин до 17.00 годин, у п'ятницю – з 08.00 годин до 16.00 годин, без перерви.

6.2. За поштовою адресою:

Новопокровський навчально-виховний комплекс,

вул. Гагаріна,32, смт Новопокровка ,

Чугуївський район, Харківська обл., 63523

6.3. факсом за номером: (05746) 32-4-24

6.4.По телефону за номером: (05746) 32-4-24

6.5.Особисто в учительській (вул.Гагаріна, 32 смт Новопокровка)

7. Відповідальна особа реєструє запит в Журналі обліку запитів на інформацію, про що робить відповідну відмітку у запиті, зобов'язана надати відповідь на запит на інформацію запитувачу не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

8. Якщо запит на інформацію стосується інформації, яка необхідна для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів в шкільній їдальні, надзвичайних подій у закладі, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь на запит має бути надана не пізніше 48 годин з часу отримання запиту. У такому разі запитувач повинен надати обґрунтоване клопотання про термінове опрацювання запиту.

9. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, НВК може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку НВК повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту з обґрунтуванням такого продовження.

10. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

13. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності навчально-виховного комплексу, його посадових осіб до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Кол-во просмотров: 1001

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.